Prace licencjackie – co musisz wiedzieć przed pisaniem?

Prace licencjackie stanowią duże wyzwanie dla studentów. Są zwieńczeniem lat nauki. Sprawdź od czego zacząć!

Prace licencjackie – temat i tytuł

Zastanowienie się nad tematem i tytułem pracy to absolutny początek pisania pracy licencjackiej. Dobrze jest samemu wybrać promotora i móc pisać na temat zgodny z naszymi zainteresowaniami. Ważne jest, aby określić wąski temat i sprecyzować go tak, aby był on możliwy do wykonania.

Należy pamiętać, aby tytuł pracy licencjackiej był precyzyjny, zgodny z opisywaną problematyką i jednoznaczny oraz poprawny językowo. Dopiero po ustaleniu tematu i tytułu pracy licencjackiej, możemy przejść do stworzenia jej planu.

Jak powinien wyglądać plan pracy licencjackiej?

Dobrze napisany plan pracy licencjackiej pozwoli na prawidłowe i sprawne napisanie całej pracy. Należy pamiętać o szczegółowej konsultacji każdego jego punktu z promotorem. Praca licencjacka powinna składać się z:

-strony tytułowej;

-spisu treści;

-wstępu;

-rozdziałów głównych i podrozdziałów;

-zakończenia;

-bibliografii;

-spisu tabel, wykresów itp.;

-załączników.

Każdy z powyższych punktów powinien uwzględniać schematy pracy licencjackiej. Wstęp to odpowiedź na pytanie: o czym jest praca? Należy uwzględnić w nim: wprowadzenie do tematu pracy, dotychczasowe wyniki badań oraz prezentację własnego materiału badawczego oraz strukturę pracy licencjackiej.

Na stronach internetowych poszczególnych uczelni, dostępne są materiały i wskazówki dotyczące pisania prac licencjackich. Warto z nich skorzystać ze względu na to, że zdarza się, że dana szkoła ma specyficzne wymagania.

Pisanie pracy licencjackiej, dla większości osób, stanowi spore wyzwanie. Nie masz czasu na pisanie pracy licencjackiej? Boisz się, że nie sprostasz jej wymaganiom? Możesz skorzystać z pomocy profesjonalistów: https://piszemy-prace.com/. Wypełnij formularz na stronie i dowiedz się jak mogą Ci pomóc!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *